บริษัท เอ็มโอเค จำกัด

ผลงานจอ LED Display

หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ป้ายไฟวิ่งและสกอร์บอร์ด ไฟตกแต่ง โซล่าเซลล์
                 
         
  จอแอลอีดีโรงงานวัตถุระเบิดทหาร
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีเทศบาลอำเภอ นาทวี
LED P10 5x9m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนอัสสัมชัญ
LED P8 4x6m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีโรงพยาบาลเชียงรายราชประชานุเคราะห์
LED P10 4x6m.
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
LED P10 5x7m.
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยรังสิต
LED P4 4x8m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนศึกษานารี
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาภูเก็ต
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีCAT กสท ลำพูน
LED P10 4x5m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนวัดมะเดื่อ
LED P10 1x2m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีโรงพยาบาลเชียงใหม่
LED P7.62 2x3m.
  จอแอลอีดีห้องสโมสรกองทัพไทย
LED P6 4x7m.
  จอแอลอีดีเทศบาลตำบลบ้านเพ ระยอง
LED P4 3x4m.
  จอแอลอีดีสนามกีฬา อบจ นครนายก
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย
LED P10 3x6m.
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัย อัญสัญธนบุรี
LED P10 4x7m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนอรรถญาสาธิต
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
LED P10 4x8m.
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
LED P7.62 2x3m.
  จอแอลอีดีกองทัพไทย
LED P5 2x3m. 2 จอ
  จอแอลอีดีกองทัพไทย
LED P3.75 2x3m./2x5m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
LED P10 3x4m.
  จอแอลอีดีวิทยาลัยป้องราชอาณาจักร
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนยมวานรนิวาส
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนบางกะปิ
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนบดินทร์เดชา 2
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนเทพลีลา
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีโรงเรียนศรีอยุธยาวิทยาลัย
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนราชวินิตนางเลิ้ง 2
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีสถานีตำรวจ ทุ่งมหาเมฆ
LED P10 1x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีเรือนจำคลองเปรม
LED P10 3x4m.
  จอแอลอีดีกระทรวงพานิชย์
LED P10 3x4m.
  จอแอลอีดีคุรุสภา
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
LED P10 3x4m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีสวนเฉลิมพระเกียรติสะพานพระราม 9
LED P10 3x7m.
  จอแอลอีดีสนามกีฬา จ.พิจิตร
LED P10 4x5m.
  จอแอลอีดีสำนักงานท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก
LED P10 4x5m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีสนามบินนานาชาติ จ.ภูเก็ต
LED P5 2x3m.
  จอแอลอีดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
LED P10 2x3m. 2 จอ
  จอแอลอีดีศูนย์ราชการ จ.หนองบัวลำภู
LED P10 4x5m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนชิโนรส
LED P10 2x3m.
 
                 
         
  จอแอลอีดีโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
LED P10 3x5m.
  จอแอลอีดีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
LED P10 2x3m.
  จอแอลอีดีมหาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
LED P10 3x4m.
  จอแอลอีดีมหาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
LED P10 3x4m.
 
Mok | For Services Please Call 02-510-3000 | Fax 02-377-5004 | Email: [email protected]
Open from 09:00am-08:00pm (C) mok.co.th , All Right reserved.