บริษัท เอ็มโอเค จำกัด
 

วิสัยทัศน์

การบริหาร และ การจัดการภายใน


       บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด มีการใช้ซอฟท์แวร์ในการ ควบคุมสต็อกการจัดการบัญชี ซัฟพอร์ต ระบบ CRM Service เพื่อให้ลูกค้าของเราประทับใจ และไม่พลาดในเรื่องของรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย เพราะการดูแลเอาใจใส่ให้กับ ลูกค้าเป็นความรับผิดชอบที่เรามี เพื่อความรวดเร็วในการจัดการ ทั้งเรื่องของการ เช็คยอดสินค้าคงเหลือตารางเวลาการ ติดตั้ง ระยาเวลาการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีวิศวกรในเรื่องของการควบคุมระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ เพื่อให้การ ดูแล ลูกค้า พนักงาน และการบริหาร บริษัทฯ เป็นไปเพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดเรามีห้องตัวอย่างทดสอบสินค้า ห้อง อบรมการใช้งานสำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อความมั่นใจและการ ทดลองใช้ก่อนที่จะนำไปใช้จริงมีการวางแผนงาน ประชุม อย่างเป็นระบบ ในแต่ละแผนก เพื่อเรียนรู้และแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดได้อย่างทันท่วงที

" พัฒนาเรื่องบริการและราคาอย่างเป็นธรรม ดูแลลูกค้าเหมือนครอบครัวและผูกมัดด้วยใจ ให้ประทับในบริษัทเรามากที่สุด "

บริษัท เอ็มโอเค จำกัด

จุดมุ่งหมาย
       บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด และ บุคลากร ทุกท่านมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่ อันดับหนึ่ง เพื่ออยู่ในใจลูกค้าเราไม่ต้องการ ที่แข่งจันกับใคร แต่ เราจะแข่งขัน กับตัวของเราเอง เพื่อการบริการ การพัฒนา และการเสนอ สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ ประเทศชาติ เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนเล็กๆ ที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดี สมเหตุ สมผล สมดังคำขวัญของบริษว่า " บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด ผู้นำทางด้านเทคโนโลยี แอลอีดี แห่งอนาคต "

     บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด ที่ว่า เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ แอลอีดี ระดับแนวหน้าในประเทศไทย และมุ่งสู่ตลาดเอเซีย ด้วยสินค้าคุณภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัย"
การจะให้บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด เติบโตและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงได้ก็เมื่อพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานที่ทำการบรรลุถึงเป้าหมายของหน้าที่การทำงานของพนักงานแต่ละคน คือ บันไดที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน
เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกระดับ ที่ บริษัท เอ็ม โอ เค จำกัด จึงเปรียบพนักงานทุกคนเช่น LED แต่ละดวงที่หลากสีสัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อ LED ทุกดวง เปล่งแสง โดยแสดงสีสันของตนอย่างถูกต้องตามบทบาทหน้าที่อย่างพร้อมเพรียงกัน ผลลัพธ์ย่อมทำให้เกิดเป็นภาพที่ชัดเจน สวยงาม
   ที่นี่เรามุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม พัฒนา และสนับสนุน ให้พนักงานทุกระดับ พัฒนาตนเองให้คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ , รวมทั้งการพัฒนาหาความรู้ใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคต โดยสิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นจากความรักในงานที่ทำ ตั้งใจจริง มุ่งมั่น และการมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน และพร้อมจะพัฒนาตนเองไปพร้อมกันกับเรา

 
Mok | For Services Please Call 02-510-3000 | Fax 02-377-5004 | Email: [email protected]
Open from 09:00am-08:00pm (C) mok.co.th , All Right reserved.